top of page

Reality Kostarika na Global ESG & Sustainability Summitu: vzhlížíme k udržitelné budoucnosti

Dne 27. dubna 2023 jsme se zúčastnili prestižní konference Global ESG & Sustainability Summit, která se konala v Martinickém paláci v Praze. Na tomto summitu se sešli lídři v oboru, inovátoři a tvůrci změn, aby společně nahlédli na naléhavé otázky týkající se ESG a uskutečnili celou řadu podnětných přednášek v oblasti udržitelnosti a péče o životní o životní prostředí.


Marek Vašut na ESG summitu
ESG summit

Summit poskytl jedinečnou příležitost pro sdílení znalostí a čerpání inspirativních informací. V Martinickém paláci se sešla různorodá skupina odborníků sestávající z ekologů, politiků, investorů a podnikatelů, kteří sdíleli společnou vizi budování udržitelné budoucnosti. Diskuse a prezentace se soustředily na osvědčené postupy v oblasti ESG, nové trendy a inovativní řešení, která mají potenciál transformovat odvětví a podnítit pozitivní změny.


Tým Reality Kostarika měl příležitost vystoupit v rámci kostarického bloku, který byl tematicky věnován Kostarice coby světovému lídrovi v ekoturismu a ekologii. Na seznamu přednášejících nechyběl ani kostarický ministr životního prostředí a energetiky Franz Tattenbach, který hovořil o praktických přístupech k udržitelnosti na kostarickém území a o konkrétních opatřeních, která podněcují ekologické postupy.


V rámci naší přednášky dostali zástupci týmu Reality Kostarika možnost představit účastníkům summitu existující projekty, které jsou navrhovány s ohledem na maximální soběstačnost a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Představili jsme naše postupy, které respektují okolní přírodu, podporují zachování biologické rozmanitosti a zároveň splňují individuální klientské potřeby a preference. Pohovořili jsme také o samotném životě na Kostarice a o důvodech, ze kterých tato Středoamerická země učaruje každého milovníka přírody.


Reality Kostarika na ESG summitu

Pozitivní reakce a zapojení účastníků potvrdily naše úsilí a motivovaly nás k dalšímu posouvání hranic udržitelné výstavby. Účast na summitu byla pro náš tým příležitostí získat nové poznatky a přispět svými zkušenostmi při vytváření udržitelných řešení v oblasti bydlení. Akce poskytla živnou půdu pro navazování kontaktů a partnerství s podobně smýšlejícími organizacemi a jednotlivci, kteří sdílejí závazek k zásadám ESG. Měli jsme příležitost vyměnit si nápady, prozkoumat potenciální spolupráci a navázat spojení, která nám umožní zlepšit naše udržitelné postupy a posílit náš dopad.


Jsme více než kdy jindy odhodláni pokračovat v naší cestě k zelenější budoucnosti, která se řídí zásadami ESG a inovativními principy. Společně můžeme utvářet svět, ve kterém bude udržitelný a soběstačný život normou a naše domovy nebudou jen stavbami, ale odrazem našeho závazku vůči planetě a budoucím generacím.Comments


bottom of page