top of page

Ochrana přírody na Kostarice: zelený ráj s odpovědností

Kostarika, malý klenot Střední Ameriky, je proslulá nejen svou úchvatnou krajinou, ale také příkladnou ochranou přírody. Tato země je celosvětovým lídrem v oblasti ochrany životního prostředí a díky rozsáhlé síti chráněných území, udržitelným postupům a inovativním řešením vůči ochraně přírody jde pozoruhodným příkladem na celosvětové úrovni. Unikátní přístup k ekologii je jedním z mnoha důvodů, proč se Kostarice přezdívá Švýcarsko Střední Ameriky. Země dokonce opakovaně vyhrává mezinárodní ocenění a patří mezi 5 nejlepších na světě v péči o přírodní bohatství.


Ochrana přírody na Kostarice

Ekologický klenot v srdci Střední Ameriky


Kostaričané, neboli „Ticos“, jak si říkají obyvatelé Kostariky, rádi sdílejí krásu své země a propagují ji jako „ekologický klenot“. Oddanost Kostariky k ochraně přírody je patrná z rozsáhlého systému národních parků, rezervací a dalších chráněných území. Národní parky a rezervace pokrývají více než 25 % území země a vytvářejí bezpečné útočiště pro rozmanité ekosystémy, které jsou chráněny zákonem. Ikonické národní parky jako Corcovado na poloostrově Osa nebo Tortuguero jsou ukázkou bohaté biologické rozmanitosti, kterou je země odhodlána chránit. Kostarika je dokonce jediným tropickým státem na světě, který zastavil odlesňování a naopak zalesňuje již vykácené oblasti. Právě díky zodpovědnému přístupu vůči přírodě je na Kostarice naprosto běžné setkávat se s na denní bázi s exotickými ptáky a opicemi a žít v obklopení dechberoucí tropické flóry.


Kostarika tukan

Oceánské poklady: ochrana mořských želv


Kostarika je mezinárodně uznávaným místem pro hnízdění mořských želv. Na pobřeží poloostrova Osa a poloostrova Nicoya se několikrát do roka odehrávají jedinečné přírodní úkazy, tzv. Arribadas, při kterém tisíce mořských želv dorazí na kostarické pláže, aby zde nakladly svá vejce. Neúnavné úsilí organizací a dobrovolníků směřuje k ochraně těchto hnízdišť a zajišťuje bezpečné vylíhnutí a vypuštění želvích mláďat.


Oproti sousední Nicarague a Panamě jsou na Kostarice platné zákony na ochranu (nejen) želv. Zatímco v Nicarague je běžné vyvražďování všech druhů želv pro maso a vzácná vejce, na Kostarice se takový přestupek trestá vysokou pokutou nebo rovnou vězením. V Nicarague tedy už moc karet ve volné přírodě nenajdete, za to na Kostarice jsou v období kladení vajec pláže doslova přeplněné a želvy se pravidelně vracejí.Udržitelný cestovní ruch: zelená Kostarika pro všechny


Kostarika je průkopníkem v oblasti udržitelného cestovního ruchu a podporuje odpovědné cestovní postupy, které minimalizují dopad na životní prostředí. Certifikace pro udržitelný cestovní ruch (CST) byla založena s cílem podpory podniků, které se zavázaly k ekologicky šetrným postupům. Návštěvníci mají možnost vybrat si ubytování a aktivity, které aktivně přispívají k ochraně životního prostředí.


Zapojení komunity: podpora péče o životní prostředí


Jedním z jedinečných aspektů kostarického modelu ochrany přírody je aktivní zapojení místních komunit. Snahy o ochranu přírody často zahrnují vzdělávací programy, komunitní turistické iniciativy a příležitosti pro obyvatele aktivně se podílet na ochraně svého přírodního dědictví.


Kostarika fauna

Uhlíková neutralita a obnovitelná energie


V roce 2007 si Kostarika stanovila ambiciózní cíl stát se do roku 2021 uhlíkově neutrální. I když se jí tento cíl nepodařilo zcela splnit, země učinila významné pokroky. Stala se světovým lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přičemž podstatnou část elektřiny vyrábí z čistých zdrojů, jako jsou vodní, geotermální, větrné a solární elektrárny.


Výzvy a budoucí úsilí


Navzdory svým úspěchům čelí Kostarika výzvám, jako je ilegální odlesňování, fragmentace stanovišť a dopady klimatických změn. Země nadále přizpůsobuje své strategie ochrany přírody tak, aby řešila nově vznikající problémy, a zdůrazňuje význam pokračujícího výzkumu, vzdělávání a mezinárodní spolupráce.


I když jsme od Kostariky na míle daleko, můžeme přispět k ochraně jejích přírodních pokladů. Podpora renomovaných ochranářských organizací, ekologicky uvědomělá rozhodnutí v našem každodenním životě a prosazování udržitelných postupů v celosvětovém měřítku jsou způsoby, jak se můžeme připojit k celosvětovému úsilí o ochranu biologické rozmanitosti naší planety.


Kostarika je majákem naděje a inspirace v oblasti ochrany přírody. Její cesta k rovnováze mezi pokrokem a odpovědností k životnímu prostředí je důkazem toho, čeho lze dosáhnout, když si národ kolektivně váží svého přírodního dědictví a dává mu přednost. Vezměme si z Kostariky příklad a aktivně se zapojme do trvalého úkolu zachovat jedinečnou krásu naší planety.

Comments


bottom of page