top of page

Fiesta de los Diablitos - mystické kulturní dědictví Kostariky

Kostarika každoročně ožívá jednou z nejúchvatnějších kulturních podívaných - Slavností ďáblíků (Fiesta de los Diablitos), které se říká také jednoduše "Hra ďáblíků". Tato tradiční událost nabízí pohled na bohaté dědictví a duchovní víru domorodých komunit v Boruce a Rey Curré. V Boruce se oslavy konají mezi 30. prosincem a 2. lednem a v Rey Curré se každoročně slaví v průběhu prvního únorového víkendu. Slavnost se vyznačuje tanci a hrami, kterých se účastní lidé v unikátních boruckých maskách a býčích převlecích. Hra ďáblíků byla v roce 2017 prohlášena za nehmotné kulturní dědictví Kostariky a její vznik se datuje do doby dobytí Kostariky Španěly.


Fiesta de los diablitos

Posvátná tradice


Fiesta de los Diablitos je hluboce zakořeněna v duchovních zvyklostech domorodých kmenů, přičemž diablitos (malí ďáblové) představují původní kostarické obyvatele a býčí převleky zastupují španělské dobyvatele. Když do země v 16. století dorazili Španělé, Borukové patřily ke skupině, která se dobývání nejvíce bránila, Hra ďáblíků je tedy považována za připomínku těchto bojů. Býk symbolizuje Evropský vliv, poněvadž se předpokládá, že předhispánští domorodci býka jako zvíře neznali.


A jak samotné oslavy a hry probíhají? S příchodem soumraku se ulice vesnic promění v divadelní bitevní pole a diablitos se vynoří ze tmy, aby se v sérii rituálních bojů postavili válečníkům převlečeným za býky. Celé představení doprovází tradiční hudební doprovod a oslavné tance dalších zúčastněných. Nechybí ani bohatá nabídka kostarických specialit a bujaré veselí.


Fiesta de los Diablitos má pro původní kostarické komunity hluboký kulturní význam. Slouží jako prostředek k zachování a předávání tradic předků, posiluje smysl pro solidaritu a oslavuje sílu a odolnost domorodých kultur tváří v tvář modernosti. Nejedná se však jen o slavnostní rituál a připomínku historie, ale také radostnou oslavu života, společenství, jednoty a soužití odlišných kultur.


Fiesta de los diablitos

Přípravy a kostýmy


Před slavností probíhají měsíce pečlivého plánování a příprav, během nichž členové komunity vyrábějí složité masky z balsy a kostýmy, v nichž ztvárňují malé ďábly a býky. Tyto složité výtvory zdobí zářivé barvy a složité vzory, z nichž každý symbolizuje jiný aspekt mytologie a kosmologie kmenů z Boruky a Rey Curré.


Jedním z nejdůležitějších prvků oslav jsou tradiční kostarické masky, které dodnes najdete pověšené na zdi v každé kostarické domácnosti. Masky jsou vyráběny z balsového dřeva (výjimečně také z cedrového dřeva), vyřezávané ve vysokém reliéfu, se vzory lidských tváří nebo zvířecími rysy a někdy také s rohy, ukazujícími vyčnívající zuby, oči a jazyky, připomínající ďábla. Nynější podoba masek je zpravidla obdařena velkou škálou zářivých barev. Výroba masky může trvat tři až čtyři dny, přičemž účastníci Hry ďáblíků si zpravidla vytváří každý rok vlastní masku.Kromě masky se používá také speciální oděv, obvykle z banánových listů. Kostýmy však mohou být vyrobeny také z tradičních textilií.


Ve výčtu nepostradatelných prvků pro Hru ďáblíků nesmí chybět Chicha. Chicha je fermentovaný nápoj z kukuřice, který byl v mnoha starověkých předhispánských kulturách považován za posvátný. Je důležitým prvkem pro hru diablitos, protože dodává potřebnou energii, aby bylo možné vydržet třídenní oslavy a zkonstruované střety mezi býky a diablitos. Chicha se připravuje v každém domě a následně se podává ďáblíkům při jejich návštěvě. Má význam vděčnosti malým ďáblům za boj proti útočníkovi.


Když na noční obloze vyhasnou poslední žhavé uhlíky obřadních ohňů a ve vzduchu doznívají ozvěny bubnů, zanechává každý rok Fiesta de los Diablitos nesmazatelnou stopu ve všech, kdo jsou svědky hluboké krásy této akce. Pokud budete v daných datech pobývat na Kostarice, neváhejte se těchto slavností zúčastnit!

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page